Ο Νόμος 4019/2011 – Προϋποθέσεις λειτουργίας της κοινωνικής οικονομίας για μια βιώσιμη αγορά εργασίας

Αναπτύσσεται μια πρόταση συμπλήρωσης/τροπολογίας του Ν.4019/2011 και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. O N.4019/2011 δημιούργησε τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, που ως βασικό στόχο έχουν την καταπολέμηση ανεργίας μέσω δημιουργίας και διατήρησης νέων θέσεων εργασίας.

Υγειονομική περίθαλψη για όλους: Αναζητώντας νέα μοντέλα για την Ελλάδα

Η παρούσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα έχει εφιστήσει την προσοχή σε διαρθρωτικά προβλήματα του συστήματος υγείας, καθώς οι ανθρώποι χάνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και θεραπείας, ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους και των περιορισμένων πόρων. Αυτό ενίσχυσε την ανάγκη για αποτελεσματικά και χαμηλού κόστους μοντέλα που κάνουν την υγεινομική περίθαλψη προσβάσιμη σε όλους, …

Make healthcare accessible for everyone: Looking for new models in Greece

The current economic situation in Greece has drawn attention to structural problems in the healthcare system, resulting in more people losing access to health services and treatments, through increasing costs and limited resources. This heightens the need for new low-cost and efficient models that make health care accessible to all, and promote new approaches to …

Report on Social Entrepreneurship potential in Greece

Key Highlights and Insights from «Think Social. Act Business. Summit», December 2013. The summit was a combination of talks, panels and capacity building workshops. It aimed to build a bridge between policy makers, social enterprises/ social entrepreneurs and academia, focusing less on the definition of social enterprise and more on the tools that enable a market …