Αθηναίοι από «επιλογή» – Συνέντευξη με την Ιωάννα Φωτιάδη

«Ας μας εξηγήσει η Βιεννέζα». Τα λόγια του καθηγητή του Παντείου ηχούν ακόμα στα αυτιά της Κωνσταντίνας Zöhrer, δεκατρία χρόνια αργότερα. «Ήταν η πρώτη μου εβδομάδα στο ελληνικό πανεπιστήμιο» μου διηγείται σήμερα «είχα δώσει Πανελλήνιες με τους Ομογενείς- μολονότι στα χαρτιά ακόμα και σήμερα θεωρούμαι ‘αλλογενής ελληνικής καταγωγής’». Μια πρώτη «γεύση» από την ελληνική γραφειοκρατία …

“Κοινωνική Πολιτική” 3ο Τεύχος – EEKΠ/ Hellenic Social Policy Association “Social Policy”

Το άρθρο μας “Ο Νόμος 4019/2011 – Προϋποθέσεις λειτουργίας της Κοινωνικής Οικονομίας για μια βιώσιμη αγορά εργασίας” (Μανώλης Τζουβελέκας, Κωνσταντίνα Τσοέρερ) δημοσιεύθηκε στο 3ο Τεύχος του Επιστημονικού Περιοδικού της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής – ΕΕΚΠ ‘Κοινωνική Πολιτική’. Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται μια πρόταση ουσιαστικής εφαρμογής του Ν.4019/2011 και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. …

Research Notes: Social Policy Experimentation & Poor Economics

Lately I am diving more deeply into Social Policy Experimentation and Poor Economics. Ester Duflo captures my thoughts and transforms my way of thinking. It’s not the Middle Ages anymore, it’s the 21st century. And in the 20th century, randomized, controlled trials have revolutionized medicine by allowing us to distinguish between drugs that work and …

Arts for Social Development: The Art of Social Development

The Arts for Social Development open discussion took place yesterday, taking a look into how the arts and artistic creativity can be used as a force for human, social and economic progress and explored how social enterprise can help local communities drive change, tackle local challenges and raise awareness of major social issues while fostering …

Arts for Social Development (Πρώτο Μέρος)

Η ανοιχτή συζήτηση «Arts for Social Development» εξερευνά τον τρόπο που η Τέχνη και η Δημιουργικότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράγοντες κοινωνικής προόδου και οικονομικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα παρουσιάζει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από μια σειρά εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2014 στο πλαίσιο του προγράμματος Artsfor Social Development. Ομιλητές: …