Ο Νόμος 4019/2011 – Προϋποθέσεις λειτουργίας της κοινωνικής οικονομίας για μια βιώσιμη αγορά εργασίας

Ο νόμος 4019/2011 – Προϋποθέσεις λειτουργίας της Κοινωνικής  Οικονομίας για μια βιώσιμη αγορά εργασίας

Μανώλης Τζουβελέκας, Κωνσταντίνα Zoehrer 
Eρευνητές  ICSEM Project, 180 Μοίρες 

Η μελέτη παρουσιάζεται στο πλαίσιο του «5ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου – Κοινωνική Πολιτική την Εποχή της Κρίσης: Στο Σταυροδρόμο των επιλογών»  της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής, 8-10 Μαΐου 2014, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

«Κοινωνική Πολιτική και Κρίση: Στο Σταυροδρόμι των Επιλογών»

 

Αναπτύσσεται μια πρόταση συμπλήρωσης/τροπολογίας του Ν.4019/2011 και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. O N.4019/2011 δημιούργησε τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, που ως βασικό στόχο έχουν την καταπολέμηση ανεργίας μέσω δημιουργίας και διατήρησης νέων θέσεων εργασίας. Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα θεμελίωσε το λειτουργικό πλαίσιο βασισμένο σε μηχανισμούς στήριξης και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Σκοπός της πρότασης είναι:

α) η αποτελεσματική και ουσιαστική εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και

β) η συμβολή στη χάραξη και εφαρμογή μιας καινοτομικής κοινωνικής πολιτικής.

Βασική προϋπόθεση για τη βέλτιστη εφαρμογή του νόμου αποτελεί η υγιής λειτουργία ενός οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας με έμφαση στους νέους φορείς, τις νέες μορφές χρηματοδότησης και συνεργασίας.

Λέξεις κλειδιά: Ν.4019/2011, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική  Χρηματοοικονομική, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Μπορείτε να διαβάσετε και να καταβάσετε ολόκληρο το άρθρο στα πρακτικά των εισηγήσεων του συνεδρίου και μέσα από το Academia.edu.

Leave a Reply