Ενιαία Αγορά και Επιχειρηματικότητα

Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να, ζουν, να σπουδάζουν, να ταξιδεύουν και να εργάζονται σε όποια χώρα της ΕΕ επιλέξουν, μπορούν, ερευνώντας την αγορά, να απολαμβάνουν τα οικονομικότερα αγαθά και τις πιο προσιτές υπηρεσίες, ενώ τα δικαιώματά τους, ως πολίτες και καταναλωτές, προστατεύονται από νόμους της ΕΕ σε όλες τις χώρες-μέλη ακριβώς όπως στην πατρίδα τους. Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν με τη δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς, μέσω της οποίας οι άνθρωποι, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια μπορούν να κινούνται ελεύθερα.

Ομηλήτες: Πεφάνης Δημήτρης , Μέξης Αδριανός , Μιχαηλίδου Αγγελίνα , Καραμάνης Κώστας , Κουμάντος Αλέξανδρος , Τσόερερ Κωνσταντίνα

Πηγή: Blod.gr

Leave a Reply