Λεφτά υπάρχουν… Μάθε crowdfunding τέκνο μου

Αρχική δημοσίευση στο Επιχειρώ.gr, 10 Iουλίου 2012

Οι εκδηλώσεις για επιχειρηματικότητα και οι ευκαιρίες εκπαίδευσης και δικτύωσης αυξάνονται ραγδαία στο ακόμα πρώιμο Ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα. Ο αριθμός όσων επιχειρούν φαίνεται να έχει αυξηθεί ή να σημειώνει τάση αύξησης. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει και για τις δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις νέες δημουργικές προσπάθειες, είτε αυτές εκφράζονται με την μορφή startup είτε ως κοινωνική πρωτοβουλία ή τέχνη κάθε είδους.

Πηγή: Econsultancy

Το crowdfunding κερδίζει ως εναλλακτική λύση χρηματοδότησης όλοενα και περισσότερο έδαφος με τις πλατφόρμες όπως το Kickstarter, το IndieGoGo, αλλά και το γερμανικό Seedmatch που ειδικεύεται στο crowdinvesting, δηλαδή στην χρηματοδότηση startups, ή το ελληνικό παράδειγμα του Groopio, ειδικά για όσους δε διαθέτουν ακόμα την απαραίτητη δικτύωση προς Επιχειρηματικούς Αγγέλους και επενδυτές. Οι πλατφόρμες, αν και ξεκίνησαν ως εργαλεία για νέους δημουργούς και καλλιτέχνες, μεταμορφώνονται σε ανοιχτές αγορές όπου καινοτόμα νέα προϊόντα και υπηρεσίες κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Κάποιοι μιλούν ακόμα και για την δημοκρατικοποιήση του τοπίου επενδύσεων που ανοίγει τον δρόμο. Η επιτυχία εξαρτάται από την επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας, την αφήγηση της δημουργικής προσπάθειας, χρήση επικοινωνίας και κοινωνικών δικτύων και λεπτομερή προετοιμασία της όποιας καμπάνιας με την χρήση πλατφόρμας crowdfunding.
Μπορεί το crowdfunding να αποτελέσει εργαλείο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας στην πράξη;
«Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος του crowdfunding,» αναφέρει ο Δημήτρης Aναγνώστου συνιδρυτής του Groopio σε συνέντευξη με την κοινότητα του Jelly, «να βοηθήσει την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, βρίσκοντας ουσιαστικά λύση στο βασικότερο πρόβλημα, την χρηματοδότηση. Το παμπάλαιο ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει» αποδεικνύεται σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ, πυροδοτώντας μια καινούργια παγκόσμια τάση στο διαδίκτυο, το crowdfunding στην ουσία πρόκειται για μια νέα μορφή ανεύρεση χρηματοδότησης για δημιουργικά εγχειρήματα και ιδέες, που παρακάμπτει τους μεσάζοντες και απευθύνεται κατευθείαν στο online κοινό.»
Διακρίνουμε διάφορες μορφές «χρηματοδότησης από το πλήθος»

  • Crowdfunding: Βασίζεται στην χρηματοδότηση έργων που αναζητούν κυρίως μικρότερα ποσά κεφαλαίου. Έγινε πιο γρήγορα αποδεκτό σαν πρακτική από την δημουργική βιομηχανία π.χ. κινηματογράφος.
  • Cofunding: Είναι συνδυασμός χρηματοδότησης crowdfunding και χρηματοδότηση από δημόσιους οργανισμούς, ιδρύματα ή επιχειρήσεις.
  • Crowdinvesting

Η χρηματοδότηση επιχειρήσεων, startups, μέσω πολλών μικροεπενδυτών που αποκτούν μερίδιο της επιχειρήσης και των κερδών της. Αυτή η μορφή έχει νομικούς περιορισμούς ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εκάστοτε χώρας.

Leave a Reply