Συνδυασμός εταιρικής νοοτροπίας και επικοινωνίας

Τα social media (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) το νέο trend στην επικοινωνία;

Πόσο άραγε συνδέεται η χρήση νέων πρακτικών με την αξιοποίηση καλών πρακτικών επικοινωνίας;

Οι επικοινωνιακές καμπάνιες σαφώς ενισχύουν την εικόνα μιας εταιρίας, ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός brand, όμως στην πράξη το επικοινωνιακό μήνυμα πρέπει να έχει πρακτικά θεμέλια στην νοοτροπία μιας επιχείρησης και ειδικότερα στους υπαλλήλους πρώτης γραμμής π.χ. το τηλεφωνικό κέντρο, η γραμματεία, η υποδοχή, η εξυπηρέτηση πελατών.

H επικοινωνία δεν είναι μόνο μια διαδικασία από μια επιχείρηση “προς το εξωτερικό της”, τους πελάτες ή υποψήφιους πελάτες της ή τα όποια άλλα κοινά στα οποία απευθύνεται αλλά και μια εσωτερική διαδικασία. Μια λεπτομέρεια που ίσως δεν γίνεται επαρκώς αντιληπτή. Σχετικό άρθρο για αυτό έγραψε και ο Bill George, How Social Networking Has Changed Business, σε blog του Harvard Business Review.
Παραδείγματα:

  • Αντικατάσταση του όρου social media με social business (κοινωνική επιχείρηση). Η ουσιαστική χρήση νέων μέσων π.χ. αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που συγκεντρώνονται μέσω monitoring (είτε αυτό γίνεται σύνθετα μέσω κάποιας υπηρεσίας, είτε λιγότερο οργανωμένα), μετατρέπει σε μεγαλύτερο ή λιγότερο βαθμό τις πρακτικές επικοινωνίας της επιχείρησης. Άρα απαιτεί και την αναδιοργάνωση της επιχείρησης και των επιμέρους τμημάτων της.
  • Αντιμετώπιση της επικοινωνίας ως σύνολο ενεργειών, με την αξιοποίηση παραδοσιακών πρακτικών. Επικοινωνία προς τα έξω: Συνδυασμός τηλεφωνικού κέντρου και email. Εσωτερική επικοινωνία: Αξιοποίηση email και μη χρονοβόρος προγραμματισμός για τη διεξαγωγή εσωτερικών συναντήσεων.
  • Focus στο niche. Δεν είναι η πιο γνωστή λύση στην αγορά και η καλύτερη για τον καθένα. Κάθε εταιρία, υπηρεσία, προϊόν, brand έχει τα δικά του ξεχωριστά χαρακτηριστικά π.χ. όταν κάποιος ψάχνει ειδικό είδος καφέ, δεν θα απευθυνθεί σε πολυκατάστημα αλλά σε καφεκοπτείο. Υποτιμούμε συχνά απλές ή μικρές ενέργειες, η λεπτομέρεια κάνει όμως την διαφορά.

Όλα αυτά ακούγονται νέα αλλά είναι καλές πρακτικές επικοινωνίας προσαρμόσιμες στο συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον του σήμερα. Σε επόμενο άρθρο θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στις εσωτερικές διαδικασίες που χρειάζονται να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις ώστε να αξιοποιήσουν με το βέλτιστο τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα μέσα.

Αναρτήθηκε στο All in OneTraining, 10 Ιανουαρίου 2011

Leave a Reply