“Κοινωνική Πολιτική” 3ο Τεύχος – EEKΠ/ Hellenic Social Policy Association “Social Policy”

“Κοινωνική Πολιτική” 3ο Τεύχος – EEKΠ/ Hellenic Social Policy Association “Social Policy”

Το άρθρο μας “Ο Νόμος 4019/2011 – Προϋποθέσεις λειτουργίας της Κοινωνικής Οικονομίας για μια βιώσιμη αγορά εργασίας” (Μανώλης Τζουβελέκας, Κωνσταντίνα Τσοέρερ) δημοσιεύθηκε στο 3ο Τεύχος του Επιστημονικού Περιοδικού της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής – ΕΕΚΠ ‘Κοινωνική Πολιτική’. Περίληψη Στην παρούσα εργασία […]

Continue Reading

Arts for Social Development: The Art of Social Development

Arts for Social Development: The Art of Social Development

The Arts for Social Development open discussion took place yesterday, taking a look into how the arts and artistic creativity can be used as a force for human, social and economic progress and explored how social enterprise can help local […]

Continue Reading

Social Impact: What should be measure and reported, and how?

Social Impact: What should be measure and reported, and how?

Proposals that came up during the Working Group “Social Impact: What should be measure and reported, and how?” that was held during the Conference “Unlocking the potential of the social economy for EU growth” organised by the Italian Presidency of the […]

Continue Reading

Breaking the Wall of Inclusive Employment – Falling Walls Lab Berlin 2014

Breaking the Wall of Inclusive Employment – Falling Walls Lab Berlin 2014

Introduction: Last summer, it was mid-August, I applied for the Falling Walls Lab in Berlin. My so-called pitch had to be short. Nearly, as short as a tweet: The transformation of the status quo of employment through social inclusion and financial […]

Continue Reading

Αναπτύσσεται μια πρόταση συμπλήρωσης/τροπολογίας του Ν.4019/2011 και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. O N.4019/2011 δημιούργησε τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, που ως βασικό στόχο έχουν την καταπολέμηση ανεργίας μέσω δημιουργίας και διατήρησης νέων θέσεων εργασίας.

Continue Reading