Υγειονομική περίθαλψη για όλους: Αναζητώντας νέα μοντέλα για την Ελλάδα

Υγειονομική περίθαλψη για όλους: Αναζητώντας νέα μοντέλα για την Ελλάδα

Η παρούσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα έχει εφιστήσει την προσοχή σε διαρθρωτικά προβλήματα του συστήματος υγείας, καθώς οι ανθρώποι χάνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και θεραπείας, ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους και των περιορισμένων πόρων. Αυτό ενίσχυσε την […]

Continue Reading

Make healthcare accessible for everyone: Looking for new models in Greece

Make healthcare accessible for everyone: Looking for new models in Greece

The current economic situation in Greece has drawn attention to structural problems in the healthcare system, resulting in more people losing access to health services and treatments, through increasing costs and limited resources. This heightens the need for new low-cost […]

Continue Reading

Πολλές φορές δεν δίνουμε την ταμπέλα του μέντορα στον άνθρωπο που αναλαμβάνει αυτό τον ρόλο για εμάς. Υπάρχουν διάφορες μορφές μετάδοσης γνώσης και, μια που είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, σίγουρα μεταδίδουμε και με διαφορετικό τρόπο τις εμπειρίες μας.

Continue Reading

Continue Reading

Continue Reading