“Κοινωνική Πολιτική” 3ο Τεύχος – EEKΠ/ Hellenic Social Policy Association “Social Policy”

“Κοινωνική Πολιτική” 3ο Τεύχος – EEKΠ/ Hellenic Social Policy Association “Social Policy”

Το άρθρο μας “Ο Νόμος 4019/2011 – Προϋποθέσεις λειτουργίας της Κοινωνικής Οικονομίας για μια βιώσιμη αγορά εργασίας” (Μανώλης Τζουβελέκας, Κωνσταντίνα Τσοέρερ) δημοσιεύθηκε στο 3ο Τεύχος του Επιστημονικού Περιοδικού της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής – ΕΕΚΠ ‘Κοινωνική Πολιτική’. Περίληψη Στην παρούσα εργασία […]

Continue Reading

Research Notes: Social Policy Experimentation & Poor Economics

Research Notes: Social Policy Experimentation & Poor Economics

Lately I am diving more deeply into Social Policy Experimentation and Poor Economics. Ester Duflo captures my thoughts and transforms my way of thinking. It’s not the Middle Ages anymore, it’s the 21st century. And in the 20th century, randomized, […]

Continue Reading

Arts for Social Development: The Art of Social Development

Arts for Social Development: The Art of Social Development

The Arts for Social Development open discussion took place yesterday, taking a look into how the arts and artistic creativity can be used as a force for human, social and economic progress and explored how social enterprise can help local […]

Continue Reading

Arts for Social Development (Πρώτο Μέρος)

Η ανοιχτή συζήτηση «Arts for Social Development» εξερευνά τον τρόπο που η Τέχνη και η Δημιουργικότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράγοντες κοινωνικής προόδου και οικονομικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα παρουσιάζει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από μια σειρά εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν από […]

Continue Reading

Talks and lectures on Blod.gr

Η Kωνσταντίνα Zoehrer είναι κοινωνική επιχειρηματίας και ερευνήτρια. Σε συνεργασία με μια διεπιστημονική ομάδα δημιούργησαν τις 180º (180 μοίρες), ένα κοινωνικό εγχείρημα που σχεδιάζει εργαλεία και λύσεις για κοινωνικά προβλήματα, βασισμένο στην ενεργή έρευνα και σχεδιαστική διαδικασία. Είναι μέλος του […]

Continue Reading